Много е трудно да си тиква и да няма прасе, което да те изяде!!!

ХИМИЧЕН АНАЛИЗ: Елемент - жена

| вторник, 28 октомври 2008 г.

Символ - Ж
Откривател - Адам
Атомна маса - средно 53,6 кг, варира м/у 40-200кг

ФИЗИЧЕСКИ СВОЙСТВА:
1. Повърхността обикновено е покрита с оцветен слой.
2. Кипва от нищо, вледенява се без причина.
3. Разтопява се при специално третиране.
4. Вгорчава се при неправилна употреба.
5. Намира се в различни състояния, варирайки от девствено земни до
обикновено материални

ХИМИЧЕСКИ СВОЙСТВА:
1. Има голям афинитет към злато, сребро и различни скъпи метали.
2. Абсорбира големи количества скъпи субстанции.
3. Може да избухне спонтанно, без предупреждение.
4. Неразтворима в течности, но активноста й значително нараства при
насищане с алкохол.
5. Най-добрият намаляващ парите агент, познат на мъжа.

УПОТРЕБА:
1. Като украшение, особено в скъпа кола.,
2. Може да бъде от полза при релаксация.
3. Много ефективен почистващ агент.

ТЕСТОВЕ
1. Чистият вид порозовява, когато бъде намерен в натурално състояние.
2. Позеленява в близост до по-добър представител на вида си.

ОПАСНОСТИ:
1. Много опасна, освен в опитни ръце.
2. Не е законно да се притежава повече от една. Повече могат да бъдат държани на различни места, стига да не влизат в директен контакт една с друга.