Много е трудно да си тиква и да няма прасе, което да те изяде!!!

Сексуалното развиване на мъжете от 10 до 80г.

| четвъртък, 23 октомври 2008 г.

На 10 - Нещо му се иска, но какво - не разбира.

На 12 - Иска да си поиграе с...

На 14 - Иска каквото и да е момиче.

На 16 - Иска точно тази, защото тя дава на всички.

На 18 - Иска всички... да опита по веднъж!

На 20 - Иска точно това момиче, защото тя не дава на никой.

На 25 - Иска само тази жена, защото тя е по-добра от всички!

На 30 - Иска онази жена, защото е чужда.

На 35 - Иска всички жени, освен своята.

На 40 - Иска ето това 16 годишно глупаче.

На 45 - Иска еднооката съседка - тя едва ли ще откаже.

На 50 - Никоя не иска, омръзнали са му... но трябва!

На 55 - Иска някоя да си поиграе с...

На 60 - Иска каквато и да е жена, но вече много-много не може.

На 65 - Дава си вид, че все още нещо му се иска.

На 70 - Слава богу, вече не трябва да си дава вид.

На 75 - Помни, как му се е искала онази жена...

На 80 - Помни, че нещо му се е искало, ама какво - не помни...