Много е трудно да си тиква и да няма прасе, което да те изяде!!!

Мъжка солидарност

| петък, 24 октомври 2008 г.

Жените:

Съпруга не е била в къщи цяла нощ. На другата сутрин казва на мъжа си че е била у апартамент при приятелки.

Мъжа и се обажда на 10 от приятелките и никоя от тях не потвърждава това.


Мъжете:

Съпругът не е бил в къщи цяла нощ . На следващата сутрин казва на жена си че е бил в апартамент при негов приятел.

Жена му се обажда на 10 от неговите приятели : 5 от тях потвърждават че той е бил при тях в апартамента им, а другите 5 я уверяват, че той все още е при тях!

Заключение:

Мъжете са по-добри приятели.

1.Понятието женска солидарност е изместено от понятието женска злоба.
2.Събирането на 2 жени на едно място е сигурен заговор срешу трета...или по-лошо....срещу мъж!