Много е трудно да си тиква и да няма прасе, което да те изяде!!!

10 забавни реклами

| петък, 7 ноември 2008 г.