Много е трудно да си тиква и да няма прасе, което да те изяде!!!

Природа и жилищно строителство в едно!

| неделя, 30 ноември 2008 г.


Пу да не съм на последния етаж!